Bảng quy tắc đạo đức và các giá trị tập thể của chúng tôi

Các giá trị tập thể

 • Bảo mật
 • Chuyên nghiệp
 • Chính xác
 • Nhất quán
 • Trung thực
 • Công bằng
 • Vì khách hàng
 • Minh bạch

Tất cả các thông tin thu thập được sẽ được xử lý vô cùng bảo mật. Các nhân viên của chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chỉ tiết lộ thông tin cho khi có lý do chính đáng. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ thông tin bảo mật không bị mất, bị lỗi và bị xâm nhập trái phép.

Các nhân viên và các đại diện của chúng tôi có trình độ và kỹ năng cao để phục vụ khách hàng chuyên nghiệp nhất. Kiến thức và kỹ năng này sẽ là tiền đề tạo dựng sự tôn trọng và sự tín nhiệm của khách hàng cũng như cộng đồng.

Nếu có bất kỳ thông tin nào chúng tôi đưa ra không chính xác, thì khách hàng sẽ được thông báo ngay lập tức và thay thế bằng thông tin chính xác kèm theo lời xin lỗi cho bất kỳ thông tin không chính xác nào.

Chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi cam kết. Chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách nhất quán đúng theo những điều đã cam kết.

Tính trung thực và sự công bằng được đặt lên hàng đầu trong tất cả mọi giao dịch của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ luôn làm việc đúng ngay ở lần đầu tiên. Các giải pháp và các quyết định của chúng tôi được đưa ra vì lợi ích tốt nhất của khách hàng ngay ở lần đầu tiên. Các giải pháp của chúng tôi sẽ luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết.

Chúng tôi đạt mình ở vị trí của khách hàng và cung cấp những lời giải thích và thông tin theo cách hiệu quả nhất và rõ ràng nhất cho các khách hàng giúp họ hiểu rõ chính sách và các thủ tục của chúng tôi.

Chúng tôi phát triển sự tín nhiệm thông qua dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Bốn điểm chính trong Bảng quy tắc đạo đức của chúng tôi

 • Tập trung vào khách hàng và có tầm nhìn dài hạn

  - Gia tăng giá trị và xây dựng lòng tin với khách hàng
  - Dẫn đầu với sự tập trung cho ngày mai
  - Nắm bắt cơ hội để học hỏi và phát triển

 • Chất lượng và dịch vụ

  - Không bao giờ bằng lòng với chất lượng dịch vụ
  - Liên tục cải tiến cho các giải pháp và sản phẩm tốt hơn
  - Khuyến khích sự đổi mới để làm tăng giá trị cho khách hàng

 • Tự do và trách nhiệm

  - Chủ động và hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty và khách hàng
  - Có trách nhiệm với các hành động của mình
  - Đóng góp cho công ty và cộng đồng

 • Hợp tác và vui vẻ

  - Tôn trọng và hỗ trợ nhau để tạo các kết quả nổi bật
  - Hợp tác với các bên có quyền lợi liên quan, đối tác kinh doanh và khách hàng
  - Tuyên dương các thành tích đạt được

PACIFIC CROSS VIETNAM

Pacific Cross Việt Nam – Chúng tôi là sức mạnh giúp bạn vững tin cùng bảo hiểm

Liên hệ chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hơn