Back to top

Thông báo về bảo hiểm cho trẻ em tháng 10/2016

Người đăng/tác giả : Pacific Cross

Kính gửi Quí khách hàng,

Kể từ ngày 01/08/2016, qui định về bảo hiểm cho trẻ em của chúng tôi có những thay đổi như sau:

– Bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em phải được mua trong cùng Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe của cha/ mẹ, không thể được mua một mình.

– Chương trình bảo hiểm sức khỏe của trẻ em phải có quyền lợi bằng hoặc thấp hơn quyền lợi của chương trình bảo hiểm sức khỏe của cha mẹ.

– Tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi sẽ được cấp trên cở sở đồng chi trả 80%/20%. Từ 6 tuổi trở lên thì những chương trình bảo hiểm sức khỏe này sẽ được thay đổi thành bồi hoàn 100%.

– Lựa chọn chiết khấu Đồng chi trả 80/20 không áp dụng cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến những qui định này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: inquiry@pacificcross.com.vn.

Chúng tôi chân thành cảm hơn sự ủng hộ của Quí khách.

Trân Trọng,

Công Ty Pacific Cross Việt Nam

Related articles
arrow
arrow