Back to top

Những hiểu lầm về bảo hiểm du lịch

Người đăng/tác giả : Pacific Cross

Hiểu lầm 1: Bảo hiểm du lịch là không cần thiết. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi.

Điều này có thể đúng khi những tai nạn nghiêm trọng, bệnh tật và tình huống khẩn cấp thường không xảy ra khi đi du lịch, nhưng thực tế là chúng vẫn có thể xảy ra. Bảo hiểm du lịch là để dùng trong những trường hợp này. Những dịch vụ như sơ tán y tế khẩn cấp có thể tốn hàng trăm ngàn đô la và không thể lường trước được!

Hiểu lầm 2: Mua bảo hiểm du lịch rất tốn kém và phức tạp.

Với hệ thống bán hàng trực tuyến mới của chúng tôi, việc mua bảo hiểm du lịch từ Pacific Cross Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng đến vậy.

* Mua Travel Flex chỉ từ 18,709VND/ngày

* Mua Bon Voyage chỉ từ 21,900VND/ngày

Hiểu lầm 3: Quy trình bồi thường Bảo Hiểm Du Lịch quá lâu.

Pacific Cross Việt Nam xử lý các yêu cầu bồi thường trong vòng 5 ngày làm việc.

Hiểu lầm 4: Các Công ty Bảo hiểm Du lịch sẽ tìm ra những lý do để từ chối yêu cầu bồi thường của tôi

Ngành bảo hiểm được quy định rất khắt khe và mọi yêu cầu bồi thường hợp pháp đều phải được chi trả theo các quy tắc của hợp đồng bảo hiểm. 83% du khách bị ảnh hưởng bởi một sự cố không lường trước đã hài lòng với sản phẩm bảo hiểm du lịch được cung cấp bởi Pacific Cross Việt Nam*.

(*) Theo thống kê từ Pacific Cross Việt Nam

Hiểu lầm 5: Bảo hiểm du lịch không thể chi trả cho người cao tuổi.

Mặc dù độ tuổi được chấp nhận bảo hiểm du lịch không rộng như bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm Du lịch của Pacific Cross Việt Nam có thể bảo hiểm cho các cá nhân từ 6 tuần tuổi đến 75 tuổi.

Related articles
arrow
arrow