Back to top

Thông báo về bảo hiểm cho trẻ em tháng 10/2016

Người đăng/tác giả : Pacific Cross

Kính gửi Quí khách hàng,

Kể từ ngày 01/08/2016, qui định về bảo hiểm cho trẻ em của chúng tôi có những thay đổi như sau:

– Bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em phải được mua trong cùng Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe của cha/ mẹ, không thể được mua một mình.

– Chương trình bảo hiểm sức khỏe của trẻ em phải có quyền lợi bằng hoặc thấp hơn quyền lợi của chương trình bảo hiểm sức khỏe của cha mẹ.

– Tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi sẽ được cấp trên cở sở đồng chi trả 80%/20%. Từ 6 tuổi trở lên thì những chương trình bảo hiểm sức khỏe này sẽ được thay đổi thành bồi hoàn 100%.

– Lựa chọn chiết khấu Đồng chi trả 80/20 không áp dụng cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến những qui định này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: inquiry@pacificcross.com.vn.

Chúng tôi chân thành cảm hơn sự ủng hộ của Quí khách.

Trân Trọng,

Công Ty Pacific Cross Việt Nam

Related articles
arrow
arrow
This site is registered on wpml.org as a development site.